PRAVIDLA 9. ročníku (2018/19)


1. Časový harmonogram
- Začátek 9. ročníku:  říjen 2018.
- Konec: duben 2019 - po odehrání celkem 7 kol.
- Každé kolo trvá 1 kalendářní měsíc.
- Každé kolo začíná 2. den v měsíci a končí poslední den stejného měsíce.

 • 1. kolo: 2. 10. - 31. 10. 2018
 • 2. kolo: 2. 11. - 30. 11. 2018
 • 3. kolo: 2. 12. - 31. 12. 2018
 • 4. kolo: 2. 1. - 31. 1. 2019
 • 5. kolo: 2. 2. - 28. 2. 2019
 • 6. kolo: 2. 3. - 31. 3. 2019
 • 7. kolo: 2.4. - 30.4.2019

 

Pozn. pořadatel si vyhrazuje právo měnit začátek a konec daného kola i celkový počet kol.

2. Obecná pravidla SQL
- SQL se můžou účastnit hráči bez rozdílu výkonnosti, věku či pohlaví, kteří jsou řádně registrovaní a mají řádně zaplacené startovné.
- Zápasy se odehrávají výhradně na squashovém kurtu R&D klubu. 
- Povinné registrační údaje jsou jméno, příjmení, telefon, e-mail.
- Výše startovného je 200 Kč.
- Hráč může vstoupit do ligy i během probíhajícího ročníku. Noví hráči budou zařazeni do poslední skupiny.
- Cena kurtu pro zápasy SQL je zvýhodněna o 10 Kč za půl hodiny z platného ceníku. Hráči musí obsluze předem nahlásit, že se jedná o zápas SQL.

3. Herní pravidla
- Utkání se hrají dle pravidel České squashové asociace
(výjimka: při zasažení protihráče míčkem se hra opakuje).
- Zápasy se hrají na 3 vítězné sety. Každý set se hraje beze ztrát do 11 bodů (při stavu 10:10 musí být rozdíl o dva body, tj. hraje se např. 12:10, 14:12 apod.).
- Utkání se hraje bez rozhodčího.  Hráči si skóre počítají sami, podávající říká skóre nahlas. Při sporném míči se odehraje míč nový (let/stroke po dohodě obou hráčů). 
- Pokud dojde ke kontumaci zápasu již rozehraného zápasu, bude výsledek zapsán poměrem 3:0, anebo dle skóre odehraného v době kontumace (např. 3:1, 3:2).
- Bodování: podle výsledku zápasu si hráči připíšou tento počet bodů:
3:0 výhra 7 bodů
3:1 výhra 6 bodů
3:2 výhra 5 bodů
3:S skreč 4 bodů
2:3 prohra 2 body
1:3 prohra 1 body
0:3 prohra 0 bodů
S:3 skreč -3 bodů
S:S neodehraný nebo nezapsaný zápas mínus 3 body pro oba hráče
- Při nepřítomnosti hráče na domluveném utkání (bez omluvy) je postupováno takto:
zápis přítomným hráčem do „výsledkové listiny“ ve formě skreč (zapsaný výsledek bude 3:S) pro
přítomného hráče. Stornování již objednaných kurtů se řídí pravidly rezervačního systému
R&D klubu a úhrada bude dodatečně požadována po hráči, který se k zápasu nedostavil.
- Hráči získávají bodové hodnocení za jednotlivé zápasy. Na konci každého kola pak ještě dostanou bodový bonus podle toho, ve které skupině dané kolo odehráli.
Nejnižší skupina je ohodnocena 10 body, každá následující vyšší skupina má plus
10 bodů. 
Příklad: Liga se skládá ze 4 skupin:
1. liga 40 bodů
2. liga 30 bodů
3. liga 20 bodů
4. liga 10 bodů
(Např.: pokud hráč odehraje v 1. lize 3 zápasy a všechny s výsledkem 3:0, získá 3x7=21 bodů za výhry + 40 bodů jako bonus za účast v 1. lize - tzn. že za 1 kolo získá 61 bodů. Pokud jiný hráč vyhraje své 3 zápasy ve 4. lize a všechny poměrem 3:0, získá taky 21 bodů, ale jako bonus za účast ve 4. lize získá jen 10 bodů, tzn. celkem 31 bodů za odehrané kolo. Po sečtení všech bodů získaných za všechny kola je hráč s největším počtem vítězem celé ligy.)
- Bodové ohodnocení za skupinu má právo získat jen ten hráč, který odehrál (byl přítomen) minimálně 50% svých utkání (tříčlenná skupina = 1 zápas, čtyřčlenná skupina = 2
zápasy, pětičlenná skupina 2 zápasy, šestičlenná skupina = 3 zápasy).
- Hráč skrečující zápas obdrží 0 bodů, soupeři, který hrát mohl přísluší bodů 5. V případě, že zápas skrečují oba soupeři nulu obdrží oba dva.
- Každému skrečujícímu hráči bude za každý neodehraný zápas odečtena 1/5 bodů za skupinu.
(příklad - 2. liga, jeden neodehraný zápas -  v měsíci celkem 30 bodů : 5 =  -6 bodů).

4. Herní systém
- SQL má celkem 6 soutěžních kol.
- Do 1. kola jsou hráči nasazeni do jednotlivých skupin podle umístění v konečné tabulce minulého (7.) ročníku.
- Pořadatel může udělit hráči tzv. „divokou kartu“ k nasazení do vyšší ligy v 1. kole SQL než by hráči příslušelo podle výsledku posledního ročníku. Žádost se posuzuje individuálně na základě výsledků z předchozích ročníků.
- Pro každé následující kolo/měsíc je určeno nasazení hráčů do skupin dle pořadí v předchozím kole.
- Hráči jsou rozděleni do jednotlivých lig po 4-5 hráčích. Nejnižší ligy mohou mít nižší/vyšší počet hráčů.
- Ve skupinách hrají hráči systémem každý s každým.
- Hráči jsou do skupin pro následující kolo rozlosováni podle výsledků, kterých dosáhli v kole aktuálním:
Ve 4 členné skupině:

 • Hráči na 1. místě konečného pořadí ve skupinách postupují o úroveň výše,
 • Hráči na 2. a 3. místě konečného pořadí ve skupinách zůstávají na stejné úrovni,
 • Hráči na 4. místě konečného pořadí ve skupinách sestupují o úroveň níže,

V 5 členné skupině:

 • Hráči na 1. a 2. místě konečného pořadí ve skupinách postupují o úroveň výše,
 • Hráči na 3. místě konečného pořadí ve skupinách zůstávají na stejné úrovni,
 • Hráči na 4. a 5. místě konečného pořadí ve skupinách sestupují o úroveň níže.

- Pokud na nejnižší ligu s pěti hráči navazuje skupina se čtyřmi hráči, postupují z pětičlenné dva hráči a ze čtyřčlenné dva 
hráči sestupují.

- Odstoupení hráčů a přistoupení nových hráčů do soutěže má vliv na postupy a sestupy. 

5. Povinnosti hráče
- Hráči se na vzájemné zápasy domlouvají samostatně bez asistence pořadatele soutěže a to včetně rezervace kurtů. Kontaktní údaje na protihráče jsou po rozlosování ligy posílány na e-maily přihlášených hráčů.
- Hráči jsou povinni aktualizovat své kontaktní údaje nahlášené při registraci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže toho hráče, který není dlouhodobě přístupný na telefonu či nereaguje na e-maily.
- Hráči se také domlouvají na volbě míčku. Oficiálně se hraje s míčkem Dunlop Revalation Pro XX (dvě žluté tečky).  Je možno použít i jiný typ míčku, pokud s tím oba hráči souhlasí.
- Zápasy jednoho kola se hrají v intervalu 1 měsíce. Hráč je povinen odehrát patřičný počet utkání. Při počtu 5 hráčů ve skupině se jedná o 4 zápasy.
- Vítězný hráč je povinen zapsat výsledek ihned po utkání do „Výsledkové listiny“ na nástěnce v prostoru kurtu. Pokud nebude výsledek zapsán ve „Výsledkové listině“ ihned po utkání, nebude možné brát na výsledek zřetel.  Poražený může výsledek zkontrolovat a ve stanoveném termínu reklamovat (viz Vyhodnocení).
- Hráč je povinen sledovat informace o dění v lize (nástěnka, web R&D klubu).
- Hráč, který 2 kola po sobě neodehraje ani jeden zápas (výsledky S:3, S:S viz Bodování) bude z ligy vyřazen.
- Hráči se podílí na platbě za kurt rovným dílem. Pokud se hráč nedostaví na dohodnuté utkání, je povinen zaplatit storno kurtu dle platného ceníku. Pokud by se tak nestalo, má právo pořadatel takovéhoto hráče vyloučit ze soutěže bez náhrady.

6. Podmínky pro domlouvání zápasů
- Tato pravidla určují práva a povinnosti hráčů při organizaci zápasů. Jeden hráč je vždy
brán jako domácí a druhý jako host (domácí hráč je psán na prvním místě):
- Rozpis zápasů pro tříčlennou skupinu: 1 - 2, 3 - 1, 2 - 3.
- Rozpis zápasů pro čtyřčlennou skupinu: 1 - 3, 4 - 1, 3 - 2, 2 – 4, 2 - 1, 4 - 3.
- Rozpis zápasů pro pětičlennou skupinu: 1 - 2, 3 - 4, 5 - 1, 2 - 3, 4 - 5, 1 - 3, 2 - 4, 3 - 5, 4 - 1, 5 - 2.
- Rozpis zápasů pro šestičlennou skupinu: 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 2 - 3, 4 - 5, 6 - 1, 1 - 3,  2 - 4, 3 - 5, 6 - 4,
4 - 1, 5 - 2, 3 - 6, 5 - 1, 6 - 2.
- Povinnosti domácího hráče (dále jen DH)

 • DH je povinen s dostatečným časovým předstihem vyzvat svého protihráče k utkání a dohodnout si s ním termín zápasu.

Pozn. Snažte se protihráče kontaktovat nejpozději do 15. dne v daném měsíci, abyste měli dostatek času najít termín, který vyhovuje oběma. Vyzvat protihráče 5 dní před koncem měsíce může být pro některé hráče problematické a časově neřešitelné. V případě potíží s domluvou zápasu, či vás DH nekontaktuje vůbec během měsíce, oznamte toto e-mailem přímo pořadateli.

 • Rezervovat squashový kurt v dohodnutém čase.
 • Dohodnout se s protihráčem na použití squashového míčku pro hru.

- Hráči se musí dohodnout na strategii, jak budou postupovat, když se jim nepodaří odehrát celý zápas v době, na kterou je kurt rezervován.

7. Vyhodnocení a postupy ve skupinách
- Ukončení kola je stanoveno na poslední den měsíce.
- Vyhodnocení kola pořadatelem probíhá po uzavírce kola. Jedná se o zpracování výsledků, určení předběžného pořadí ve skupinách a jejich následné odeslání hráčům ke kontrole.
- V průběhu dalšího dne (1. den následujícího měsíce) mají hráči možnost zaslat pořadateli (e-mailem) opravu výsledků do 23:59 hod.
- Další den (2. den v měsíci) rozlosuje administrátor následující kolo. Rozlosování zašle ještě týž den hráčům a začíná tak další kolo.
- Hráči ve skupině jsou na konci kola seřazeni dle kritérií (viz níže).

 • Vyšší počet bodů (body za utkání plus body za účast ve skupině).
 • Vyšší rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety v celkové tabulce.
 • Vyšší počet odehraných bodů v tabulce vzájemných utkání.
 • Vyšší rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety v tabulce vzájemných utkání,
 • Méně zápasů s výsledkem skreč S:4 a S:S v daném kole.

8. Celkový vítěz
- Celkovým vítězem ligy se stává hráč, který za všechny odehraná kola (1. - 7.) nasbírá nejvíce bodů.

9. Ostatní
8.1. Během působení v soutěži se hráči musí řídit těmito pravidly a chovat se vůči soupeřům slušně a korektně. Utkání se hrají vždy  fair-play. Při nedodržení těchto pravidel může pořadatel rozhodnout o vyřazení hráče ze soutěže.
8.2. V areálu R&D klubu se hráči řídí platnými přepisy a provozním řádem centra a neplatí pro ně žádné výjimky.

                              
30.9.2018  D. Štefaník