Squash

R&D Squashová liga - pro všechny, kteří rádi hrají squash a chtějí poznat nové soupeře!


foto_squash   foto_squash

Co je squash?
Squash je populární hra určena pro 2 hráče, kteří pomocí squashových raket odrážejí od stěny hřiště speciální míček na squash. Každý hráč má squashovu raketu, speciální sálovou obuv pro squash nebo sálovou obuv se světlou podrážkou.

V případě, že nemáte vlastní vybavení pro squash, můžete si u nás raketu i míček půjčit.

Podmínky zrušení objednávky squashe:
Rezervované hodiny squashe jsou závazné a lze je bezplatně zrušit 4 hodiny před začátkem hry. Při pozdějším zrušení hodiny má provozovatel právo si účtovat storno polatek 50% z konečné ceny rezervovaného kurtu.

V případě neomluvení hodiny a nedostavení se v uvedený čas ke hře má provozovatel právo si účtovat storno poplatek ve výši 100% konečné ceny.

Provozovatel má právo zrušit trvalou rezervaci a vykázat z prostoru R&D klubu osoby, které odmítají nebo v minulosti odmítly zaplatit úhradu či storno poplatky.


Nabízíme plochy, kde může být umístěna Vaše reklama. A to buď na ploše ve vestibulu squashového kurtu nebo přímo na spodní části čelní stěny squashe. Informace na e-mail nebo osobně po telefonické domluvě.


ProvoznÍ ŘÁd squashovÉho kurtu

 1. Rezervace kurtu se provádí osobně nebo telefonicky u obsluhy. V případě, že hráč, který si rezervoval kurt, nedorazí do pěti minut po začátku rezervované hrací doby, rezervace zaniká a obsluha může obsadit kurt dalšími zájemci.
 2. Provozovatel areálu nenese žádnou zodpovědnost za uložené cenné předměty a peněžní hotovost v šatních skříních R&D klubu.
 3. Vstup na squashový kurt je povolen pouze v sálové obuvi se světlou podrážkou zbavenou všech nečistot. V případě užití nevhodné obuvi je obsluha oprávněna zamezit dalšímu pokračování ve hře, bez nároku na slevu z původně stanovené ceny. Viditelné poškození speciálního squashového povrchu je pokutováno částkou 500,- Kč.
 4. Z bezpečnostních důvodů musí mít hráči na sobě vhodný sportovní oděv, bez tvrdých a ostrých předmětů (cvoky, přezky, řetízky, hodinky, telefon apod.).
 5. Při poškození zapůjčených sportovních potřeb, provozovatel účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení areálu účtuje provozovatel odpovídající finanční náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu.
 6. Hráč squashe je plně odpovědný za škodu způsobenou na skleněné stěně kurtu. Tato stěna není určena k jakémukoli kontaktu s hráčem, slouží pouze k odrážení gumového míčku na squash. Pokud hráč neakceptuje upozornění obsluhujícího personálu na bezpečnou hru squashe, a pokud i nadále ohrožuje bezpečnost vlastního zdraví a bezpečnost zdraví ostatních, má obsluhující personál právo zamezit dalšímu pokračování ve hře.
 7. Vymezení herní doby je řízeno technikou, která ovládá osvětlení squashového kurtu. Po vypršení objednané hrací doby dochází ke zhasnutí osvětlení squashového kurtu. Klient je povinen po zhasnutí osvětlení opustit kurt a uvolnit jej pro dalšího klienta, pokud se s personálem nedohodne jinak.
 8. Po ukončení hry je každý klient povinen ze squashového kurtu odstranit případné nečistoty, které způsobil např. úlomky rakety, útržky omotávek, oděvu, obuvi apod.
 9. V celém prostoru R&D klubu je zakázáno kouření.
 10. Klient areálu sportuje na vlastní nebezpečí - nedoporučuje se sportovat těhotným ženám a nemocným.
 11. Klient nesmí být pod vlivem alkoholu.
 12. Za děti a mladistvé v celém areálu zodpovídají rodiče.
 13. Jakékoli poškození kurtu nebo zařízení je hráč povinen ihned nahlásit obsluze.

                                                                                ve Slavičíně, dne 1.7.2006